Betrouwbaar en verantwoord financieel beheer door persoonlijk betrokken vakmensen.

 

Indien u zelf lichamelijk en/of geestelijk niet meer in staat bent uw geldzaken te regelen kan een bewindvoerder u daarmee helpen. Beschermingsbewind is bedoeld om u te beschermen en zorgt ervoor dat anderen geen misbruik van u of uw situatie maken.

Aanmelding

Aanmeldingen kunnen worden gedaan door uzelf of bijvoorbeeld door uw hulpverlener of een familielid. Dit kan telefonisch, via e-mail of door het contactformulier op onze website in te vullen en te versturen. Wanneer wij een aanmelding krijgen voor beschermingsbewind beoordelen wij allereerst of u in aanmerking komt om bij ons onder bewind te worden gesteld. Is dat het geval, dan maken wij een afspraak voor een intakegesprek bij u thuis. In veel gevallen zal het prettig zijn wanneer uw hulpverlener of een familielid hierbij aanwezig kan zijn.
 

Intakegesprek

Tijdens de intake worden uw situatie en uw hulpvraag besproken en wordt tevens de financiële stand van zaken in kaart gebracht. Er wordt een duidelijke uitleg gegeven over wat beschermingsbewind inhoudt en wat de consequenties voor u zijn. Ook zullen wij duidelijk uiteenzetten wat u wel en wat u niet van ons kunt verwachten. Tijdens het intakegesprek kan alsnog blijken dat er niet aan de voorwaarden voor bewindvoering wordt voldaan en wij u dus niet als cliënt kunnen aannemen. Natuurlijk kan het ook zo zijn dat u tijdens het intakegesprek besluit af te zien van onze diensten. Wij vinden het erg belangrijk dat u vertrouwen in ons heeft en wij in u. Indien er geen samenwerking tot stand komt zullen wij geen kosten in rekening brengen voor het intakegesprek.
 

Aanvraag

Het bewind dient te worden aangevraagd door een verzoekschrift in te dienen bij de rechtbank. NL Bewind & Beheer helpt u graag met het invullen en indienen van het verzoekschrift.
 

Opstarten bewindvoering 

Nadat de beschikking afgegeven door rechtbank voor onder bewind stelling door ons is ontvangen openen wij voor u een beheerrekening, een leefgeldrekening en indien gewenst een spaarrekening op uw naam. Aan de hand van de tot dan toe bekende inkomsten en uitgaven wordt een voorlopig budgetplan opgesteld. Hierna wordt in overleg met u bepaald hoeveel het leefgeld zal gaan bedragen. De hoogte van het leefgeld wordt bepaald aan de hand van de ruimte in het budget, de gezinssamenstelling en de hoogte van de eventuele schuldenlast. U wordt hierover geïnformeerd. Wij brengen alle instanties waarmee u een financiële relatie heeft op de hoogte van de onder bewind stelling. Wij verzoeken deze relaties alle post voortaan naar ons te sturen. Tot ons takenpakket hoort onder andere het optimaliseren van uw inkomen. We gaan dus controleren of u alle inkomenscomponenten waarop u recht heeft ook daadwerkelijk ontvangt en of u al gebruik maakt van alle toepasselijke kortingsregelingen. Zo niet, dan maken wij dat voor u in orde.

Meer informatie nodig? Neem vrijblijvend contact met ons op!

Uw naam*
Adres*
Postcode*
Woonplaats*
E-mailadres*
Telefoonnummer*
Vraag of opmerking*

Direct contact?

Bel gerust! Wij vertellen u graag meer over
de mogelijkheden en geven onafhankelijk advies.