Wilt u uw nabestaanden ontzorgen? Heeft u niemand die uw nalatenschap kan afwikkelen?

 

NL Bewind & Beheer is professioneel, werkt onafhankelijk en streeft naar rust en duidelijkheid. Door in uw testament NL Bewind & Beheer als executeur aan te wijzen kunt u ervoor zorgen dat uw nalatenschap wordt afgewikkeld door een onafhankelijke- en deskundige organisatie. U kunt de executeur beperkte- maar ook zeer uitgebreide bevoegdheden geven.
 

Wat is een executeur?

Een executeur is iemand of een organisatie die in een testament is benoemd om namens de overledene en de erfgenamen de nalatenschap te behandelen. Hij voert de laatste wil van de overledene uit.
 

Wat doet een executeur allemaal?

De executeur regelt de begrafenis of crematie. Hij neemt de administratie over, zorgt voor het opzeggen van abonnementen en het betalen van de openstaande rekeningen. Hij zorgt, indien nodig, voor taxatie van de woning, inboedel, sieraden etc. Hij maakt, zodra mogelijk, een boedelbeschrijving (vermogensoverzicht) op en geeft dat aan de erfgenamen. Hij regelt ook de aangiften inkomsten- en erfbelasting. Zo nodig regelt hij de verkoop van de woning, inboedel en kostbaarheden. Daarnaast is hij verantwoordelijk voor de afgifte van legaten. Nadat alle nota’s zijn betaald en alle aangiftes zijn gedaan, geeft hij de erfgenamen een overzicht van zijn werk, samen met een overzicht van alle ontvangsten en uitgaven. Hij kan ook voorstellen doen voor verdeling van de nalatenschap; wie wil geld, wie wil het huis, wie wil een deel van de inboedel? De belangrijkste taak van de executeur is de nalatenschap zo te regelen dat alle erfgenamen ontvangen waar zij recht op hebben.
 

Waarom benoemt u een executeur?

De executeur kan snel een aantal urgente zaken regelen. Hij kan belangrijk zijn bij onenigheid in de familie, bij verre familieleden of in een complexe nalatenschap.

U kunt NL Bewind & Beheer in uw testament als executeur benoemen zodat u er zeker van bent dat uw uiterste wil correct, deskundig en professioneel wordt uitgevoerd.

Afspraak maken?

Wij vertellen u graag meer over de mogelijkheden.