Vertrouwd en onafhankelijk uw belangen laten behartigen? NL Bewind & Beheer helpt u hier graag mee.

Wanneer u zelf niet meer in staat bent te handelen of zelf niet meer wilt handelen, kunt u een in een notariƫle akte een gevolmachtigde aanwijzen. U kunt alles overlaten aan de gevolmachtigde, maar u kunt dit ook beperken tot bepaalde taken.
 

Wat is een volmacht?

Een volmacht geeft een ander de bevoegdheid om namens u te handelen. U kunt een volmacht opstellen via de notaris. De akte levert bewijs op van het bestaan van de volmacht. De notaris controleert uw identiteit en of u wilsbekwaam bent, zodat achteraf vaststaat dat u geestelijk in staat was om te bepalen zoals u heeft gedaan. Een volmacht kan door u als volmachtgever altijd worden herroepen of worden gewijzigd, tenzij u de volmacht onherroepelijk heeft gemaakt.

 

Wat staat er in een volmacht?

Bij volmacht kunt u bijvoorbeeld regelen:

  • Op welk moment de volmacht ingaat;
  • Welke handelingen de gevolmachtigde wel of niet mag verrichten;
  • Of de gevolmachtigde alleen mag handelen of dat hij dat samen met een andere gevolmachtigde moet doen;
  • Of, en zo ja aan wie de gevolmachtigde zich moet verantwoorden voor de handelingen die hij heeft verricht.

 

Algemene of bijzondere volmacht?

Er zijn verschillende soorten volmachten. Als u de gevolmachtigde een algemene volmacht geeft, dan kan deze namens u handelen waar dat maar nodig zal blijken te zijn. De gevolmachtigde kan over uw bankrekeningen beschikken, uw huis verkopen, schenkingen doen of leningen namens u afsluiten. Het is daarom van belang dat u het volste vertrouwen heeft in de gevolmachtigde. Een bijzondere volmacht daarentegen, geldt voor een bepaald doel of een specifieke handeling zoals het verkopen van uw huis als u naar een verzorgingstehuis moet.

NL Bewind & Beheer vervult deze rol graag voor. Wilt u hier meer over weten, neem dan gerust contact met ons op.

Afspraak maken?

Wij vertellen u graag meer over de mogelijkheden.